04 luty 2023, sobota
Zapoznaj si? z nasz? ofert?. Zadzwo? 602 484 428 lub napisz mirekbieryt@op.pl.
Historia firmy PURB Bieryt

Pocz?tki dzia?alno?ci naszej firmy si?gaj? 1998 roku. Specjalizujemy si? w wykonawstwie docieple? elewacji zewn?trznych budynkw o bardzo zr?nicowanej kubaturze, od budynkw jednorodzinnych a? po wielopi?trowe budynki Sp?dzielni Mieszkaniowych.

Zakres us?ug ?wiadczonych przez nasze przedsi?biorstwo jest bardzo r?norodny i oparty na wieloletnim do?wiadczeniu. Wsp?pracujemy z wiod?cymi producentami i dystrybutorami materia?w budowlanych.

 
P?atno?ci

Sposb regulowania nale?no?ci mo?emy dostosowa? do Twoich potrzeb. Skontaktuj si? z nami aby ustali? szczeg?y.

 
Wykorzystywane technologie

W naszych realizacja stosujemy najnowsze rozwi?zania technologiczne. Dzi?ki temu jeste?my w stanie zagwarantowa? wysok? jako?? wykonania.

Zatrudniamy wykwalifikowan? kadr? pracownicz? przeszkolon? w autoryzowanych systemach Bolix, Chemiplast, Atlas, Terranova, Grenplast. Posiadamy specjalistyczne zaplecze sprz?towo narz?dziowe oraz certyfikaty jako?ci ?wiadczonych przez nas us?ug.

Więcej…
 


Technologie

Czyli co, jak i dlaczego?

W naszych realizacja stosujemy najnowsze rozwi?zania technologiczne. Dzi?ki temu jeste?my w stanie zagwarantowa? wysok? jako?? wykonania.

P?atno?ci

Elastyczny sposb p?atno?ci

Sposb regulowania nale?no?ci mo?emy dostosowa? do Twoich potrzeb. Skontaktuj si? z nami aby ustali? szczeg?y.

Kontakt

pon-pt w godz. 08:oo do 16:oo

e-mail: mirekbieryt@op.pl
telefon: 602 484 428
telefon: 600 593 530

(C) 1998-2010 Bieryt. Designed by pozycjonowanie stron www.