04 luty 2023, sobota
Zapoznaj si? z nasz? ofert?. Zadzwo? 602 484 428 lub napisz mirekbieryt@op.pl.
Wykorzystywane technologie

W naszych realizacja stosujemy najnowsze rozwi?zania technologiczne. Dzi?ki temu jeste?my w stanie zagwarantowa? wysok? jako?? wykonania.

Zatrudniamy wykwalifikowan? kadr? pracownicz? przeszkolon? w autoryzowanych systemach Bolix, Chemiplast, Atlas, Terranova, Grenplast. Posiadamy specjalistyczne zaplecze sprz?towo narz?dziowe oraz certyfikaty jako?ci ?wiadczonych przez nas us?ug.

ocieplony budynek

Ocieplenie zewn?trznych ?cian zapobiega ucieczce ciep?a na zewn?trz budynkw oraz przenikaniu zimna z zewn?trz. Mo?e by? stosowane zarwno w budownictwie jedno jak i wielorodzinnym. Prawid?owo wykonane ocieplenie zapewnia odpowiedni? izolacj? ?cian. Prawid?owa izolacja budynku obni?a koszty zwi?zane z ogrzaniem pomieszcze? oraz zabezpiecza zewn?trzne ?ciany przed zmianami temperatur.

Zalety stosowania systemw ocieple?:

- Obni?enie kosztw ogrzewania
- Poprawa wizerunku elewacji zewn?trznej
- Mo?liwo?? renowacji zniszczonych elewacji np. zabytkowych
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energi? ciepln?

 

Technologie

Czyli co, jak i dlaczego?

W naszych realizacja stosujemy najnowsze rozwi?zania technologiczne. Dzi?ki temu jeste?my w stanie zagwarantowa? wysok? jako?? wykonania.

P?atno?ci

Elastyczny sposb p?atno?ci

Sposb regulowania nale?no?ci mo?emy dostosowa? do Twoich potrzeb. Skontaktuj si? z nami aby ustali? szczeg?y.

Kontakt

pon-pt w godz. 08:oo do 16:oo

e-mail: mirekbieryt@op.pl
telefon: 602 484 428
telefon: 600 593 530

(C) 1998-2010 Bieryt. Designed by pozycjonowanie stron www.